◄ Quay lại

Thư viện KHTH tham gia tổ chức Ngày hội Văn hóa đọc tại huyện Cần Giờ

Sự kiện sắp diễn ra 
 
 08/12/2019 04:00
Sự kiện từ ngày 07/12/2019 04:00 đến ngày 08/12/2019 00:00
Thư viện Khoa học Tổng hợp tham gia tổ chức Ngày hội Văn hóa đọc tại Quận Cần Giờ
Thời gian: 07/12 - 08/12/2019
Địa điểm: Trung Tâm Văn hóa huyện Cần Giờ 

 
 

Các ngày

  • từ ngày 07/12/2019 đến ngày 08/12/2019

Sự kiện sắp diễn ra

No upcoming event for this category