◄ Quay lại

Triển lãm sách báo Nhân kỷ niệm 50 năm thực hiện di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh (29/09/1969-29/09/2019) và kỷ niệm 129 năm ngày sinh chủ tịch Hồ Chí Minh (19/05/1890-19/05/2019).

Sự kiện sắp diễn ra 
 
 23/05/2019
Sự kiện từ ngày 18/05/2019 đến ngày 23/05/2019

Nhân kỷ niệm 50 năm thực hiện di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh (29/09/1969-29/09/2019) và kỷ niệm 129 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/05/1890-19/05/2019). Nhằm ôn lại, khẳng định giá trị lý luận, thực tiễn sâu sắc của Di chúc; thể hiện sự tôn kính và lòng biết ơn sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh. Qua đó góp phần khắc sâu và thực hiện có hiệu quả tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và góp phần lan tỏa văn hóa đọc. Thư viện Khoa học Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức triển lãm sách báo từ ngày 18/5/2019 đến 23/05/2019.

Nội dung triển lãm gồm: di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, cuộc đời và sự nghiệp Chủ tịch Hồ Chí Minh, tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng Cộng sản Việt Nam, tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tác phẩm của các tác giả trong và ngoài nước viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh, sáng tác văn học nghệ thuật về Hồ Chí Minh, tài liệu chuyên đề về Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Triển lãm sẽ được tổ chức tại tiền sảnh của thư viện. Kính mời quý bạn đọc quan tâm đến tham gia cùng thư viện.

 


 
 

Các ngày

  • từ ngày 18/05/2019 đến ngày 23/05/2019