◄ Quay lại

LỚP TẬP HUẤN VỀ ROBOTICS VÀ KHOA HỌC VUI

Sự kiện sắp diễn ra 
 
 28/12/2018
Sự kiện từ ngày 26/12/2018 đến ngày 28/12/2018

Lớp tập huấn từ ngày 26.12 – 28.12.2018 được tổ chức tại Thư viện Khoa học Tổng hợp TP. HCM.

Nội dung:  Robotics và Khoa học vui theo mô hình STEM.

Đối tượng: các giáo viên 04 trường phổ thông tại các trường thuộc huyện Hóc Môn, cán bộ thư viện tham gia dự án Thư viện Thông minh Lưu động.


 
 

Các ngày

  • từ ngày 26/12/2018 đến ngày 28/12/2018