Đại hội thư viện và thông tin thế giới (IFLA 2013)

Đại hội Thư viện và Thông tin Thế giới lần thứ 79 diễn ra từ ngày 17 đến 23-8-2013 tại Singapore. Đại hội lần này có chủ đề “Future Libraries: Infinite Possibilities” (tạm dịch là: Thư viện tương lai: Những tiềm năng vô tận) đã thu hút hơn 3.500 cán bộ thư viện và chuyên gia thông tin từ 120 nước trên toàn thế giới đến tham dự.

IFLA WILIC 2013 đã tổ chức 223 phiên họp với gần 400 báo cáo khoa học để các chuyên gia thư viện và thông tin có cơ hội chia sẻ những hiểu biết và hình thành những giải pháp nhằm giải quyết những thách thức toàn cầu đang ảnh hưởng đến hoạt động thư viện thông tin. Đại hội đã nhấn mạnh đến nhu cầu hợp tác quốc tế để đảm bảo sự tiếp cận công bằng các cơ hội thông tin và học tập cho cộng đồng, nhấn mạnh vai trò sống còn của các thư viện và chuyên gia thông tin trong việc khai thác các khả năng vô hạn mà công nghệ hiện nay cung cấp để truy cập thông tin và cung cấp dịch vụ. (Xem các tham luận tại trang web http://conference.ifla.org/past/2013/programme-and-proceedings.htm)
Đã có gần 100 đơn vị và tổ chức tham gia triển lãm các sản phẩm thư viện mới, công nghệ mới, sách và các dịch vụ trực tuyến, các posters tiêu biểu giới thiệu những sáng kiến và dự án thư viện thông tin trên toàn thế giới. 
Thư viện KHTH TPHCM có 02 thành viên tham dự, đã nghe báo cáo - thuyết trình, thảo luận và tham quan thực tế thư viện cũng như tham gia các hoạt động mang tính chất tạo điểm kết nối cho cộng đồng cán bộ thư viện.

Một số hình ảnh tại hội nghị

Xem thêm...

CUỘC THI “TÌM HIỂU THƯ VIỆN”

Cùng với những bước phát triển đi lên của đất nước, hoạt động của thư viện Khoa học Tổng hợp TP.HCM ngày càng đa dạng và phong phú, xứng đáng là cánh chim đầu đàn trong hệ thống Thư viện Công cộng của cả nước.

Xem thêm...