Cuộc Tổng tấn công Xuân Mậu Thân 1968 - 2008

Cuộc tổng tấn công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968 được xem là một thắng lợi có tầm vóc lớn về chiến thuật của quân và dân ta trước đế quốc Mỹ, tạo tiền đề quan trọng để Mỹ xuống thang chiến tranh tại Việt Nam, đi đến vòng đàm phán tại Hội nghị Paris 1973. Tính tất yếu trong lịch sử chống giặc ngoại xâm của dân tộc Việt Nam, do kẻ thù thường chủ quan trước dân tộc nhỏ bé nhưng bất khuất nên không đánh giá hết tinh thần yêu nước và khả năng chiến đấu anh dũng của nhân dân ta vì vậy thường thất bại thảm hại . Thư mục “Tết Mậu Thân 1968” gồm hơn 1000 nhan đề, bằng tiếng Việt, Anh, Pháp được sưu tầm và chọn lọc từ sách, báo, tạp chí được lưu trữ tại Thư viện Khoa học thành phố Hồ Chí Minh.

Bản tin kinh tế

Thông tin kinh tế (2 tháng/1 số) được chọn lọc từ những bài tin đặc sắc về những sự kiện nổi bật liên quan đếnlĩnh vực kinh tế - thương mại của Việt Nam như: Đầu tư nước ngoài vào Việt Nam; Mua bán và sáp nhập (M&A); Thị trường xuất nhập khẩu; Tài chính; Số liệu thống kê về các lĩnh vực nông sản, thủy hải sản...từ các cơ sở dữ liệu: Ngân hàng Thế giới (Worldbank), Ngân hàng Phát triển Châu Á (The Asian Development Bank - ADB), Journal of Rural Studies, Journal of Asian Economic, International Journal of Information Management, Asia News Monitor... nhằm giúp bạn đọccó cách nhìn khái quát về tình hình kinh tế Việt Nam trong thời gian qua, phục vụ trong công việc học tập, nghiên cứu và kinh doanh của quý bạn đọc. Bản tin này được gửi qua email của bạn đọc dưới dạng thông tin điện tử, bản giấy chỉ phục vụ tại chỗ.

 

Xem thêm...