LỄ KHAI MẠC SỐ HÓA TÀI LIỆU HÁN NÔM TẠI TỈNH HƯNG YÊN

Sáng ngày 16/5/2016, Thư viện tỉnh Hưng Yên, Bảo tàng tỉnh Hưng Yên và Thư viện Khoa học Tổng hợp Tp. HCM tổ chức Lễ Khai Mạc Chương trình số hóa tài liệu Hán Nôm tại đình Thống Nhất, xã Thủ Sỹ, huyện Tiên Lữ. Đến tham dự có ông Phạm Văn Hiệu, Phó Giám Đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hưng Yên; bà Nguyễn Thị Bích Hường, Phó Chủ tịch huyện Tiên Lữ; cùng bà con nhân dân địa phương. Được biết, chương trình năm 2016, các đơn vị sẽ thực hiện số hóa tại thành phố Hưng Yên và huyện Tiên Lữ, chương trình dự kiến đến hết tháng 6/2016.

Ông Phó Giám Đốc Sở VH,TT&DL Hưng Yên phát biểu chỉ đạo

Đây là đợt công tác thứ hai (sau tỉnh Nghệ An) trong đợt công tác số hóa tài liệu Hán Nôm của đoàn cán bộ Thư viện Khoa học Tổng hợp Tp. HCM.
Một vài hình ảnh tại buổi lễ:


Toàn cảnh buổi Lễ Khai Mạc


Chuyên viên Hán Nôm phiên âm, dịch nghĩa sắc phong


Cán bộ Thư viện KHTH đang thực hiện số hóa với thiết bị chuyên dụng


Trong dịp này, chuyên viên tu bổ phục chế của Thư viện KHTH tổ chức chia sẻ kinh nghiệm về tu bổ phục chế tài liệu cho cán bộ nhân viên Thư viện tỉnh và Bảo tàng tỉnh Hưng Yên, nội dung gồm:
- Làm phẳng, làm sạch tài liệu.
- Đóng vfa tu bổ tài liệu.
- Bồi nền tài liệu.
Một vài hình ảnh buổi tập huấn:


Anh Nguyễn Đức Hạnh đang chia sẻ kinh nghiệm.


Cán bộ Thư viện tỉnh và Bảo tàng tỉnh Hưng Yên tham gia buổi chia sẻ kinh nghiệm với cán bộ Thư viện KHTH Tp. HCM