LE VIEUX TONKIN: LE THÉATRE-LE SPORT–LA VIE MONDAINE DE 1884 À 1894

Sách nói về các họat động thể thao, kịch nghệ, thú tiêu khiển của xã hội thượng lưu ở  Bắc Kỳ vào cuối thế kỷ 19

     Tập 1884-1889: Mô tả bộ mặt của Hà Nội vào năm 1885; cuộc sống thường nhật của giới thượng lưu vào thời kỳ đó.
    Tập 1890-1894: Mô tả dáng vẻ của thành phố Hà Nội và Hải phòng về những sự kiện chính trị, văn hóa, nghệ thuật, quân sự thời bấy giờ.