GIA ĐỊNH BÁO

Là tờ báo đầu tiên của Việt Nam được in bằng chữ quốc ngữ ra đời năm 1865 tại Sài Gòn. Chủ biên đầu tiên là một người Pháp ông Ernest Potteaux. Năm 1869 thì bàn giao lại cho ông Trương Vĩnh Ký làm giám đốc và ông Huỳnh Tịnh Của làm chủ bút.


Hiện Thư viện Khoa học Tổng hợp đang lưu giữ từ năm 1880, 1882-1897

Sự kiện sắp diễn ra

No upcoming event for this category