HỘI NGHỊ TỔNG KẾT LIÊN HIỆP THƯ VIỆN MIỀN ĐÔNG NAM BỘ VÀ CỰC NAM TRUNG BỘ NHIỆM KỲ 2013-2015

Liên hiệp Thư viện khu vực Miền Đông Nam Bộ và cực Nam Trung Bộ đã tổ chức Tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2013 – 2015 và đề ra phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2016 – 2018 tại Thư viện tỉnh Lâm Đồng vào sáng ngày 01/03/2016.

Bà Vũ Dương Thuý Ngà - Vụ trưởng Vụ Thư viện, Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch
 phát biểu tại Hội nghị

Tham dự Hội nghị có sự hiện diện Bà Vũ Dương Thuý Ngà - Vụ trưởng Vụ Thư viện, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch; Bà Nguyễn Ngọc Anh - Phó Giám đốc Thư viện Quốc gia Việt Nam; Ông Phạm Thế Khang - Chủ tịch Hội Thư viện Việt Nam; Ông Bùi Văn Lộc - Phó Giám đốc Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch tỉnh Ninh Thuận; Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc - Phó Giám đốc Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng; cùng Lãnh đạo và hơn 60 viên chức làm công tác thư viện của 9 tỉnh thuộc Liên hiệp Thư viện Miền Đông Nam bộ và cực Nam Trung bộ.
Ông Bùi Xuân Đức -  Chủ tịch Liên hiệp Thư viện MĐNB & CNTB - Giám đốc Thư viện Khoa học Tổng hợp TP.HCM đã báo cáo tổng kết tình hình hoạt động của Liên hiệp nhiệm kỳ 2013 - 2015. Nhiệm kỳ 2013-2015, là thời điểm diễn ra nhiều hoạt động kỷ niệm các ngày Lễ lớn, cũng như sự kiện trọng đại của đất nước. Thời điểm diễn ra Đại hội thi đua yêu nước các cấp tiến đến Đại hội thi đua yêu nước lần thứ IX; Đại hội Đảng các cấp tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII; hệ thống thư viện các tỉnh trong Liên hiệp đã hoàn thành tốt chỉ đạo của Bộ VH,TT&DL, Thư viện Quốc gia Việt Nam, Sở VH,TT&DL, các tỉnh đã bám sát nhiệm vụ chính trị, thực hiện công tác chuyên môn nghiệp vụ và hoàn thành tốt nghị quyết nhiệm kỳ 2013-2015 mà Liên hiệp Thư viện MĐNB và CNTB đề ra.
Báo cáo nêu rõ ngoài những thuận lợi còn có khó khăn và hạn chế như: Ngân sách các địa phương đầu tư cho bổ sung sách chưa cao; công tác ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động Liên hiệp còn chưa đồng bộ, thống nhất; năng lực trình độ của cán bộ Thư viện vẫn là thách thức lớn của ngành Thư viện trong quản lý điều hành và khả năng tiếp cận công nghệ mới; việc khai thác nguồn lực thông tin giữa các Thư viện trong Liên hiệp chưa được thực hiện thường xuyên.
Thông qua các báo cáo tham luận của Thư viện Khoa học Tổng hợp TP.HCM, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương, Bình Thuận, Ninh Thuận.  Hội nghị đã trao đổi kinh nghiệm và học tập lẫn nhau về công tác Thông tin Thư viện .
Điểm mới của Hội nghị lần này đã chọn biểu dương và tặng “kỷ niệm chương thủ thư tiêu biểu” cho 18 cán bộ thư viện trong Liên hiệp đã có nhiều cống hiến vì sự nghiệp phát triển văn hóa đọc trong năm 2015.
Bước sang nhiệm kỳ 2016-2018, Liên hiệp Thư viện MĐNB & CNTB đề ra phương hướng: Ưu tiên những nội dung mang tính liên kết thực chất, trọng tâm, trọng điểm, tạo uy tín của Liên hiệp; tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động, hiệu quả của hệ thống Thư viện cấp xã, phường, thị trấn; tăng cường công tác trao đổi thông tin, nghiệp vụ, học tập kinh nghiệm giữa các thư viện trong khu vực về phương pháp hoạt động mới, hay có hiệu quả thiết thực, từng bước nâng cao chất lượng hoạt động chung của Liên hiệp theo hướng hội nhập, hiện đại và phát triển.
Kết thúc Hội nghị, Bà Vũ Dương Thuý Ngà - Vụ trưởng Vụ Thư viện, Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch đã ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao những kết quả đạt được của Liên hiệp và trả lời những kiến nghị của Liên hiệp Thư viện đề xuất; Ông Phạm Thế Khang - Chủ tịch Hội Thư viện Việt Nam cũng đã phát biểu, chia sẻ những thành công trong sự phát triển sự nghiệp Thư viện, khen ngợi sự liên kết và hợp tác giữa các Thư viện trong Liên hiệp.

Một số hình ảnh trong Hội nghị


Ông Bùi Xuân Đức - Chủ tịch Liên hiệp Thư viện MĐNB & CNTB - Giám đốc Thư viện KHTH TPHCM báo cáo tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2013-2015

Ông Vĩnh Quốc Bảo – Phó Giám đốc Thư viện KHTH TPHCM báo cáo tham luận tại hội nghị

Ông Phạm Thế Khang - Chủ tịch Hội Thư viện Việt Nam phát biểu tại hội nghị

Cán bộ thư viện được trao tặng kỷ niệm chương “Thủ thư tiêu biểu”