SÁCH ĐỒNG

SÁCH ĐỒNG

     - Chất liệu: Đồng
     - Kích thước: 20 x 14 cm
     - Ngôn ngữ: Hán
     - Số trang: 8
     - Năm đúc: Tự Đức năm thứ 31 (1878)
     - Nội dung: Sách truy phục Phú Bình công cho Phú Bình Quận công (tức ngài Miên Áo). Ngày 15 tháng giêng năm Tự Đức thứ 31.
     Sách này rất quý, chỉ dùng để ban phong cho các hoàng thân.

Sự kiện sắp diễn ra

No upcoming event for this category