Gói thông tin

Gói thông tin có thể: 

  • Danh mục tài liệu về một đề tài, lĩnh vực nào đó.
  • Một tập tin điện tử bằng các file pdf, jpeg, tiff…, lưu trữ trên các thiết bị như đĩa CD, USB, Ổ cứng di động v. v…
  • Hoặc tài liệu dạng giấy được photocopy từ tài liệu gốc 
  • Thông tin được xử lý dưới nhiều hình thức tuỳ theo yêu cầu của khách hàng: tóm tắt, biên mục toàn văn, phân loại tài liệu theo chủ đề… 

Và được chuyển bằng nhiều hình thức: 

  • Qua Email
  • Nhận trực tiếp tại thư viện
  • Nhận qua đường bưu điện
  • Các phương tiện khác

 

  • Bảng giá dịch vụ theo yêu cầu

Sự kiện sắp diễn ra

No upcoming event for this category