PHÒNG HÀNH CHÍNH - TỔNG HỢP

Phòng Hành chính – Tổng hợp có chức năng tham mưu và giúp Ban Giám đốc quản lý,tổ chức thực hiện các công tác trong lĩnh vực: Hành chính, Tổ chức cán bộ, Tài chính kế toán,Quản trị cơ sở vật chất và Trang thiết bị của cơ quan.

Chức năng nhiệm vụ của phòng Hành chính – Tổng hợp:
      * Bộ phận Hành chính – Quản trị:
      - Quản lý, bảo dưỡng, bảo trì, đề xuất kế hoạch khai thác hiệu quả cơ sở vật chất hạ tầng, trang thiết bị kỹ thuật của đơn vị;
      - Tổng hợp chương trình công tác; lập các biểu và báo cáo thống kê; lên lịch công tác tuần; ghi chép các cuộc họp giao ban của Ban Giám đốc và ghi biên bản các cuộc họp tại đơn vị; thông tin, theo dõi tiến độ hoạt động của các phòng ban trong đơn vị. Chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho Ban Giám đốc đi công tác;
      - Tổ chức thực hiện công tác lễ tân phục vụ các sự kiện quan hệ quốc tế, quan hệ đối nội, đối ngoại của đơn vị. Đầu mối giao tiếp: sắp xếp lịch làm việc, tiếp đón khách;
      - Quản lý và điều phối sử dụng ô tô phục vụ công tác của đơn vị;
      - Thực hiện các công tác về Y tế, vệ sinh môi trường, vệ sinh các phòng ban, phòng ngừa tệ nạn xã hội trong đơn vị;
      - Tổ chức triển khai và phối hợp với các phòng ban thực hiện các công tác phát sinh trong quá trình xây dựng và phát triển của đơn vị;
      - Quản lý và sử dụng có hiệu quả lao động, cơ sở vật chất và các phương tiện thiết bị được giao.

      * Bộ phận Văn thư – lưu trữ
      - Tiếp nhận, đăng ký văn bản đến.
      - Trình, chuyển giao văn bản đến cho các đơn vị, cá nhân sau khi có ý kiến của người có thẩm quyền.
      - Giúp Trưởng Phòng Hành chính hoặc người được giao trách nhiệm theo dõi, đôn đốc việc giải quyết văn bản đến.
      - Tiếp nhận các dự thảo văn bản trình người có thẩm quyền xem xét, duyệt, ký ban hành.
      - Kiểm tra thể thức, hình thức và kỹ thuật trình bày; ghi số và ngày, tháng; đóng dấu mức độ khẩn, mật.
      - Đăng ký, làm thủ tục phát hành, chuyển phát và theo dõi việc chuyển phát văn bản đi.
      - Sắp xếp, bảo quản và phục vụ việc tra cứu, sử dụng bản lưu.
      - Quản lý sổ sách và cơ sở dữ liệu đăng ký, quản lý văn bản; làm thủ tục cấp giấy giới thiệu, giấy đi đường cho cán bộ, công chức, viên chức.
      - Bảo quản, sử dụng con dấu của cơ quan và các loại con dấu khác.
      - Áp dụng các thành tựu khoa học, công nghệ thông tin vào công tác văn thư, lưu trữ cơ quan.

      * Tổ Bảo vệ:
      - Tổ chức công tác bảo vệ cơ quan, giữ vững trật tự trị an, ngăn ngừa kẻ gian xâm nhập, giữ gìn tài sản tập thể và cá nhân trong cơ quan.
      - Tổ chức phối hợp cùng với chính quyền địa phương thực hiện các biện pháp nhằm ngăn chặn và phát hiện kịp thời các hành vi phạm pháp, tệ nạn xã hội xảy ra trong khu vực cơ quan.
      - Phối hợp cùng các phòng ban khác trong cơ quan nhắc nhở mọi người thực hiện các quy định nhằm giữ vững kỷ cương nề nếp. Đề xuất các biện pháp, giải pháp nhằm đảm bảo trật tự trị an cơ quan.
      - Xây dựng và tổ chức thực hiện các phương án giữ gìn trật tự an ninh, phòng cháy chữa cháy.
      - Thường trực 24/24 để hướng dẫn khách đến liên hệ công tác.
      - Thường xuyên tuần tra bao quát toàn khu vực trong phạm vi quản lý, ngăn chặn người ngoài vào khi không có yêu cầu công tác; giám sát, kiểm tra người mang tài sản của trường ra khỏi cơ quan (khi có nghi ngờ).


      Thời gian hoạt động:
      - Từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần 
      - Buổi sáng: 7g30 đến 11g30
      - Buổi chiều: 13g00 đến 17g


      Thông tin liên lạc:
       * Bà Trần Thị Hoàn Anh, Trưởng phòng
      - Điện thoại: (84) 028.38225055 – ext.: 259
      - Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.