Liên hệ

LIÊN LẠC HÀNH CHÍNH
 
Mọi liên lạc công tác, thư từ, bài vở, góp ý, tài liệu biếu/ tặng, xin vui lòng liên lạc với hành chính sự vụ tại Thư viện Khoa học Tổng hợp Tp.HCM theo địa chỉ sau:
 
* Địa chỉ hòm thư:
 
Thư viện Khoa Học Tổng Hợp Tp.HCM
69 Lý Tự Trọng, phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
 
* Địa chỉ E-mail:
 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
Số điện thoại: + 802 (028)  3 8 225 055
Số Fax:   + 84 (8)  3 8 299 318
 
LIÊN LẠC WEBSITE
 
Mọi góp ý, liên hệ công tác, thư từ, bài viết, xin vui lòng liên lạc với Tổ quản trị Website Thư viện Khoa học Tổng hợp Tp.HCM theo địa chỉ sau:
 
Hòm thư: Web Administrator
Thư viện Khoa Học Tổng Hợp Tp.HCM,
69 Lý Tự Trọng, phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh. Việt Nam
 
Địa chỉ E-mail:
 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
Điện thoại Web Admin: 84 (028)  3 8 234 052
Số Fax:   84 (028) 3 8 299 318

Sự kiện sắp diễn ra

No upcoming event for this category