Dự án phục chế tài liệu

Mục tiêu dự án:
-   Xây dựng bộ phận phục chế tài liệu quý hiếm, tài liệu dạng phẳng (bản đồ).
-    Tập huấn cho nhân viên bảo quản của thư viện.  

Kinh phí cho dự án:
-   Trang thiết bị:
-   Mời chuyên gia bảo quản người Mỹ, bà Susan Duhn, tập huấn cho nhân viên phòng bảo quản tại thư viện KHTH TPHCM.
 
Quá trình thực hiện dự án:
    1.  Trang thiết bị và vật tư cần thiết:
        -   Dao mổ, dao rọc giấy lưỡi dao, cọ lông thỏ, các loại cọ dùng cho việc phục chế.
        -   Các loại tẩy dùng làm sạch tài liệu.
        -   Dụng cụ thử acid: gồm máy đo độ acid, bút thử acid và giấy quỳ.
        -   Các loại giấy dó: giấy dó keo, giấy dó mỏng, nỉ, …
        -   Các dụng cụ khác: bàn ủi, dụng cụ cắt khung hình, kính lúp, thước dây, thước thép, thước ê ke, bột xenlulô.
    2.  Tập huấn:
        -  Giảng viên: Bà Susan Duhn
        -   Thời gian  1 tuần (trong tháng 1/2002)
        -   Học viên: 3 nhân viên TV
    3.   Nội dung tập huấn:
        -    Làm sạch, làm phẳng tài liệu quý hiếm.
        -    Kiểm tra chất lượng giấy, thử độ acid của giấy.
        -    Bồi nền tài liệu.
 
Đáng giá hiệu quả sau dự án:
Đã tiến hành làm sạch, làm phẳng, bồi nền được một số tài liệu quý điển hình như bộ sách Technique du peuple Annamile, bồi nền các bản đồ cho Bảo Tàng Lịch sử.