Dự án Studio sản xuất sách nói

Mục tiêu dự án:
    -   Mở rộng thêm vốn tài liệu cho đối tượng đọc giả khiếm thị bên cạnh vốn sách chữ nổi thông thường.
    -   Hữu ích đối với đọc giả khiếm thị không biết đọc chữ Braille, hoặc những đối tượng gặp khó khăn trong việc đọc.
    -   Dễ dàng lưu trữ, bảo quản, nhân bản chia sẻ cho các đơn vị cá nhân có yêu cầu.

Nguồn kinh phí:
    -    Dự án được xây dựng hoàn toàn bằng nguồn tài trợ của Tổ chức FORCE Foundation.
    -   Tổng kinh phí cho dự án: 17.000 EURO

Giải pháp kỹ thuật:
    -     Hệ thống được trang bị cho các công đoạn sau:
        + Tình nguyện viên đọc tài liệu qua micro thu âm
        + Nhân viên xử lý kỹ thuật thu âm, điều chỉnh trên bàn mixer, ghi âm vào máy tính.
        + Xử lý file âm thanh, ghi âm lời giới thiệu sách.
        + Thu âm vào cassette.
        + Chuyển file âm thanh đã xử lý sang 1 máy tính khác để chuyển thành file DAISY format.
        + Ghi lên CD-ROM
        + Kiểm tra sản phẩm trước khi sản xuất thành nhiều bản.

   - Sơ đồ kỹ thuật thu âm
 

 


 
* Công trình được khởi công vào tháng 6/ 2003 và hoàn thành vào cuối tháng 7/ 2003.
* Studio được khánh thành vào ngày 17 tháng 9 năm 2003, chính thức đi vào hoạt động