Dự án quản lý & khai thác tài liệu số hoá

Từ tháng 7 năm 2002, với sự giúp đỡ của SCAC (khoảng 5000 euro). Thư viện Khoa học Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh đã được trang bị thử nghiệm Hệ thống số hóa dùng phần mềm quản lý dữ liệu Panagon. Ứng dụng này là cơ sở để nhân rộng trong khuôn khổ dự án FSP.

I.  Đơn vị thực hiện:
-   Công ty Hoa Tech chịu trách nhiệm triển khai dự án tại Thư viện Khoa học Tổng hợp TpHCM.
-   Thư viện Khoa Học Tổng Hợp TpHCM:
-   Thời gian: từ tháng 8/2002 đến 12/2002.
II.  Nội dung:
-   Cài đặt hệ thống Panagon
-   Tạo cấu trúc quản lý Cơ sở dữ liệu theo yêu cầu chuyên môn của Thư viện Khoa học Tổng hợp TpHCM.
-    Tạo và quản lý cơ sở dữ liệu số hoá với nhiều kiểu file khác nhau: *.doc; *.pdf; image,…
III.  Giải pháp kỹ thuật: