Dự án mở rộng dịch vụ truy cập thông tin cho đọc giả

Dự án mở rộng dịch vụ truy cập thông tin cho đọc giả

I.  Mục tiêu dự án:
-    Tăng cường khả năng phục vụ của thư viện.
-    Tăng cường khả năng truy cập thông tin qua internet cho đọc giả.
-    Mở rộng đối tượng phục vụ: đọc giả thư viện, người khiếm thị, khách vãng lai.

II.  Yêu cầu cụ thể:
-    Thiết lập Trung tâm máy tính: với 30 máy tính cấu hình mạnh, nối internet (ADSL)
-     04 máy Victor Reader để học ngoại ngữ.
-     Các dịch vụ:
    + Tra cứu Internet
    + Học ngoại ngữ
    + Sử dụng các chương trình soạn thảo văn bản, đồ hoạ.
    + Email, chat, điện thoại internet.
    + Các phần mềm giúp người khiếm thị có thể tra cứu Internet hoặc học trên máy tính.

III.  Nguồn kinh phí:
    - Elservier Foundation                25000 USD
    - FORCE Foundation                 4000 USD
    - Thư viện KHTH                       2000 USD
IV. Giải pháp kỹ thuật:
-    Trang thiết bị:
    + 30 máy tính pentium 4 được nối mạng.
    + 01 máy in laser HP 1300
    + 01 máy scanner
    + 04 Victor reader
    + 02 đường ADSL kết nối internet.
-    Phần mềm:
    + Bộ office
    + Các phần mềm đồ hoạ: Autocad, Photoshop, CorelDraw,..
    + LangMaster mạng: học anh văn
    + Công cụ tra cứu từ điển online: Elexicon Online.
    + Jaws for Windows cho người khiếm thị
    + SMBrowser: trình duyệt web cho người khiếm thị.
    + Phần mềm quản lý Internet (quản lý người dùng).
    + Vốn tài liệu phong phú: các bộ đĩa CD ROM khoa học kỹ thuật, học ngoại ngữ (Anh, Pháp, Hoa, Nhật)

V. Kết quả dự án:
-   Trung tâm được khánh thành vào ngày 29 tháng 4 năm 2004.