Chương trình sưu tầm và số hóa tài liệu hán nôm trên địa bàn các tỉnh Bắc Miền Trung

    Sáng ngày 20 tháng 6 năm 2014, Thư viện Khoa học Tổng hợp Tp. HCM phối hợp với Bảo Tàng tỉnh Hà Tĩnh tổ chức Lễ Tổng kết công tác sưu tầm, số hóa tài liệu Hán Nôm tại Hà Tĩnh năm 2014; Trao tặng Kỷ niệm chương và đĩa CD/DVD cho các gia đình dòng họ đã tham gia chương trình số hóa vào năm 2013
    Kết quả tổng kết trong năm 2013 hai đơn vị đã thực hiện sưu tầm và số hóa trên 11.000 trang tài liệu của 74 gia đình dòng họ tham gia. Năm 2014, sau 01 tháng triển khai tại 42 xã 5 huyện tại Hà Tĩnh, đoàn sưu tầm đã số hóa gần 35.000 trang tài liệu, trong đó có rất nhiều tài liệu có giá trị nghiên cứu rất cao, nhiều phát hiện thú vị đã được đoàn công tác liên tục đưa tin qua website và báo địa phương trong suốt quá trình công tác.

Ông Nguyễn Cảnh Thụy- PGĐ Sở VH,TT&DL Tỉnh Hà Tỉnh trao tặng Kỷ niệm chương cho các dòng họ

Ông Bùi Xuân Đức - GĐ TV KHTH trao tặng Kỷ niệm chương cho các dòng họ

Một số tài liệu Hán Nôm tiêu biểu được phục chế

    Tiếp nối đợt công tác tại Hà Tĩnh, thư viện KHTH Tp. HCM sẽ phối hợp với thư viện tỉnh Quảng Trị thực hiện chương trình sưu tầm và số hóa tài liệu tại đây từ ngày 21/6/2014 đến khoảng 10/7/2014. Sau đó đoàn sẽ kết thúc chuyến công tác sưu tầm và số hóa năm 2014 qua 03 tỉnh Bắc Miền Trung (Huế, Hà Tĩnh và Quảng Trị).

Đoàn công tác đang số hóa và phiên dịch các sắc phong tại Làng Nghĩa An – Phường Đông Thanh - Thành phố Đông Hà - Tỉnh Quảng Trị

 

Sự kiện sắp diễn ra

No upcoming event for this category