TRƯNG BÀY GIỚI THIỆU SÁCH TUẦN LỄ HƯỞNG ỨNG HỌC TẬP SUỐT ĐỜI NĂM 2019

Sáng ngày 01/10/2019 tại Nhà Truyền thống quận, Thư viện quận Bình Thạnh đã tổ chức trưng bày giới thiệu sách trong buổi Lễ phát động Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2019 với chủ đề “Học tập suốt đời – Học tập thông minh để trở thành công dân tốt, xây dựng gia đình hạnh phúc, xã hội văn minh”.

 

Dịp này Thư viện quận đã trưng bày 209 cuốn sách tập trung chủ yếu vào các nội dung học tập tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, về những tấm gương ham đọc sách và tự học thời đại Hồ Chí Minh, tài liệu về Đảng Cộng Sản Việt Nam…

Để hoạt động buổi Lễ phát động Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2019 diễn ra ý nghĩa, thu hút đông đảo bạn đọc và người dân, Thư viện quận đã đưa ra nhiều ý tưởng, lựa chọn sách và sắp xếp một cách nghệ thuật nhằm hướng tới mục tiêu góp phần quan trọng trong công tác vận động, nâng cao nhận thức cho mọi người về học tập suốt đời và xây dựng xã hội học tập tại quận nhà.

Đây là hoạt động nhằm mục đích nâng cao nhận thức cho cộng đồng về vai trò, ý nghĩa và sự cần thiết của việc học tập suốt đời đối với việc hoàn thiện nhân cách, phát triển bản thân; xây dựng và phát triển văn hóa đọc; khẳng định vai trò, vị trí, tầm quan trọng của sách, tôn vinh giá trị của sách và hình thành thói quen đọc sách báo trong mọi tầng lớp nhân dân.

Một số hình ảnh: