Tập huấn Chuyên môn Thư viện năm 2019 tại Thư viện tỉnh Bình Dương

Nhằm giúp cho nhân viên làm công tác thư viện trong hệ thống thư viện công cộng, thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng, các điểm bưu điện văn hóa xã; đội ngũ giáo viên làm việc trong các thư viện trường học nắm bắt kỹ năng tổ chức các hoạt động đọc, các hoạt động bổ trợ cho học tập nhằm thu hút các em học sinh đến với hoạt động thư viện; nhân viên quản lý thư viện, phòng đọc sách biết phân loại sách, sắp xếp tài liệu khoa học; lập kế hoạch tổ chức các hoạt động vào những đợt sinh hoạt theo chủ điểm, ngày hội sách… Phát huy có hiệu quả vốn tài liệu của thư viện, nâng cao chất lượng phục vụ bạn đọc và thu hút đông đảo bạn đọc đối với hoạt động đọc sách, báo tại các thư viện trường học và thư viện công cộng.

Giảng viên Đỗ Thị Mai Loan chia sẻ chủ đề: “Các chương trình khuyến đọc, dịch vụ chăm sóc và thu hút bạn đọc của Thư viện Quốc gia Singapore”

Ngày 23-24/9/2019, tại Thư viện tỉnh Bình Dương tổ chức Tập huấn Chuyên môn Thư viện năm 2019 cho hơn 80 học viên là thủ thư và giáo viên của các thư viện công cộng, thư viện ở các trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông. Mục đích cung cấp những kỹ năng tổ chức các hoạt động đọc, các hoạt động bổ trợ cho học tập nhằm thu hút các em học sinh đến với thư viện; lập kế hoạch tổ chức các hoạt động vào những đợt sinh hoạt chủ điểm và ngày hội đọc sách...

Nội dung hai lớp tập huấn: Trưng bày, giới thiệu sách thu hút học sinh, bạn đọc quan tâm đến vốn tài liệu của thư viện; Giới thiệu các hoạt động tương tác với sách tại các thư viện công cộng và thư viện trường học; Lập kế hoạch và tổ chức các hoạt động vào những dịp Hè, Tết, những đợt sinh hoạt theo chủ điểm, ngày hội đọc sách; Tổ chức các hoạt động STEM (Khoa học, Công nghệ, Kỹ thuật, Toán) trong thư viện trường học; Giới thiệu một số chương trình khuyến học tiêu biểu của Singapore; Các dịch vụ chăm sóc và thu hút bạn đọc của Thư viện Quốc gia Singapore; Thu hút sự tham gia của tình nguyện viên, cộng đồng, đối tác đến hoạt động thư viện.

 

 

 

 

Sự kiện sắp diễn ra

No upcoming event for this category