Tuần lễ trưng bày, triển lãm sách Kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Thực hiện Kế hoạch số 63/KH-UBND ngày 25/03/2019 của Ủy ban Nhân dân quận Tân Phú về tổ chức các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn năm 2019;

Trung tâm Văn hóa - Thể dục thể thao xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động văn hóa, thể dục thể thao kỷ niệm 50 năm thực hiện di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh, 74 năm Cách mạng tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2019) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2019) với nội dung cụ thể như sau:

 - Nhằm tuyên truyền ý nghĩa lịch sử Cách mạng tháng Tám thắng lợi, đánh dấu một cuộc biến đổi cực kỳ to lớn trong tiến trình lịch sử của dân tộc Việt Nam. Là một thực tiễn phản ánh tính chất thời đại cách mạng vô sản, độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Đây là thắng lợi của nhân dân Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam có đường lối cách mạng đúng đắn, phù hợp với xu thế phát triển của thời đại;

- Đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục truyền thống yêu nước, nâng cao nhận thức trong cán bộ, đảng viên, nhân dân, nhất là thế hệ trẻ trong quận về ý nghĩa lịch sử Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, xây dựng lòng tự hào dân tộc, ý chí và quyết tâm phấn đấu góp sức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019;

Tuần lễ trưng bày, triển lãm sách kỷ niệm 50 năm thực hiện di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh, 74 năm Cách mạng tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2019) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2019) tại Thư viện quận;

Đông đảo cán bộ công chức, viên chức, đoàn viên, người lao động cùng các em thiếu nhi trên địa bàn quận tham quan mô hình triển lãm sách và đọc sách tại thư viện;

Sáng thứ Sáu ngày 30/8/2019 tại Thư viện quận Tân Phú tổ chức tuyên truyền, giới thiệu sách về di chúc chủ tịch Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 50 năm ngày thực hiện di chúc của Bác cho các em thiếu nhi trên địa bàn quận đặc biệt các em đến tham gia đọc sách tại thư viện trong dịp hè 2019;

Ngoài ra, Thư viện tổ chức cho các em thiếu nhi viết bài cảm nhận về sách, qua bài giới thiệu về di chúc Bác Hồ nhằm giúp các em học tập và làm theo 5 điều Bác dạy, giúp các em hiểu biết về công lao to lớn của Bác Hồ và lòng biết ơn của nhiều thế hệ, nhân dân cả nước đối với Bác Hồ; 

Nhân dịp kỷ niệm 50 năm thực hiện di chúc chủ tịch Hồ Chí Minh sau khi nghe tuyên truyền và giới thiệu sách các em thiếu nhi tiếp tục trò chơi tô tượng, trả lời đúng các câu hỏi về Bác Hồ và được tặng những phần quà ý nghĩa.

Dưới đây là một số hình ảnh: