NGÀY HỘI ĐỌC SÁCH CHO CÁC EM THIẾU NHI QUẬN BÌNH THẠNH NHÂN DỊP HÈ 2019

Để giúp các em thiếu nhi tiếp cận nhiều hơn với các loại sách báo bằng nhiều hình thức và tìm được niềm vui trong việc đọc sách, từ đó hình thành thói quen đọc sách để mở rộng kiến thức, nuôi dưỡng tâm hồn, hình thành kỹ năng sống và chuẩn bị hành trang tốt nhất cho tương lai. Thư viện quận Bình Thạnh đã tổ chức lồng ghép Ngày hội đọc sách vào chương trình hè cho các em thiếu nhi 20 phường trên địa bàn quận.

 

Trong dịp này, Thư viện Quận Bình Thạnh đã phối hợp với Ban chỉ đạo hè các phường 3, 11, 12, 13, 26, Quận đoàn tổ chức ngày hội thiếu nhi vui hè đọc sách, thu hút hơn 1.080 em học sinh tham gia, phục vụ 1.612 lượt sách. Phục vụ tại Thư viện quận 570 em học sinh đến từ các phường 2, 3, 7, 6, 11, 13, 14, 15, 19, 21, 24, 26, 27, 28 với 1.351 lượt sách. Thực hiện luân chuyển sách xuống phường phục vụ cho các em thiếu nhi tại các phường 3, 13, 17, 22 với tổng số 542 quyển sách. Bên cạnh đó Thư viện quận còn tặng sách cho tủ sách khu phố các phường 3, 11, 17, 19, 22, 27 với tổng số 413 cuốn. Ngày hội đọc sách được tổ chức ở Thư viện cũng như các phường với nhiều loại hình phục vụ như: Thư viện phục vụ và giới thiệu sách hay, sách mới; tổ chức cho các em tiếp cận và đọc sách trực tuyến trên xe thư viện số lưu động của Thư viện Khoa học Tổng hợp TP. HCM; Tổ chức bán sách và các dụng cụ học tập giảm giá của các nhà sách cho tất cả các em thiếu nhi, học sinh khi đến tham gia ngày hội đọc sách. Ngoài ra các em còn được tham gia các trò chơi như vẽ tranh trên giấy khổ A5, chơi các trò chơi dân gian; hoạt động theo nhóm, vẽ tranh theo bìa sách…; rèn luyện kỹ năng sống; kỹ năng chọn, đọc và bảo quản sách; ôn luyện kiến thức qua tài liệu của Thư viện quận, giúp bạn đọc ôn tập kiến thức cũ, học kiến thức mới, nâng cao kiến thức.

Đây là sân chơi bổ ích, lành mạnh cho các em thiếu nhi trong dịp hè, qua đó khơi dậy niềm đam mê đọc sách, hướng tới xây dựng và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng.