HOẠT ĐỘNG THỰC HIỆN DI CHÚC BÁC HỒ - THƯ VIỆN QUẬN 9

Năm 1965, nhân dịp sinh nhật lần thứ 75, vào lúc 9 giờ sáng ngày 10/5/1965, Bác viết bản Di chúc với tiêu đề "Tuyệt đối bí mật" gồm ba trang. Đây là bản Di chúc hoàn chỉnh có chữ ký của Bác và bên cạnh có chữ ký của đồng chí Lê Duẩn, Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng

Giá trị cốt lõi của Di chúc là tâm nguyện, tình cảm, ý chí, niềm tin, trách nhiệm của Chủ tịch Hồ Chí Minh với Tổ quốc, nhân dân và sự nghiệp cách mạng; Là công trình lý luận về xây dựng và củng cố Đảng cầm quyền; Là tác phẩm bàn về xây dựng xã hội xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam; Là phác thảo lý luận sự nghiệp đổi mới ở nước ta.

Thực hiện công văn số 1490/SVHTT – XDNSVHGD  ngày 25/4/2019 của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh – Sở Văn hóa và Thể thao về tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Thư viện Trung tâm Văn hóa Quận 9 xây dựng kế hoạch, triển khai xuống các đơn vị cơ sở trên địa bàn quận tổ chức các các hoạt động tổ chức “Ngày hội Đọc sách” lồng ghép các mô hình giới thiệu sách về Bác, trưng bày triển lãm sách, tranh về Bác.

Quận 9 đã tổ chức được 16 đợt “Ngày hội Đọc sách – Trưng bày, giới thiệu, triển lãm sách Bác Hồ” trong dịp hè năm 2019. Trong đó 13 đợt tại đơn vị phường và 3 đợt tại Thư viện quận). Chương trình thu hút đông đảo nhân dân, các cấp lãnh đạo, các bạn đoàn viên, sinh viên, học sinh tham dự.

Một số hình ảnh tiêu biểu: