Tập huấn chuyên đề “ Hoạt động nuôi dưỡng đam mê đọc sách ”

Ngày 30 và 31 tháng 7 năm 2019, tại Thư viện Khoa học Tổng hợp TPHCM. Hội Thư viện, Tư liệu và Thông tin Khoa học TP.HCM đã tập huấn chuyên đề “Hoạt động nuôi dưỡng đam mê đọc sách”  dành cho cán bộ các Thư viện trường Tiểu học, THCS –THPT trên địa bàn TP.HCM.

Tham gia cho chương trình tập huấn: Cô Ngô Thị Hồng Anh - Giáo viên trường TH -THCS – THPT WellSpring.

Nội dung chuyên đề giúp cho cán bộ Thư viện thực hiện các kỹ năng: Xây dựng giờ đọc theo dự án; Thực hành xây dựng dự án đọc theo tháng, quý, kì; Thực hiện dự án với một số hoạt động cụ thể; Lắng nghe, chia sẻ và hoàn thiện dự án.

Đến tham dự hoạt động này có hơn 140 cán bộ Thư viện các trường Tiểu học, THCS –THPT trên địa bàn TP.HCM.

Dưới đây là hình ảnh của buổi tập huấn.

Giáo viên và cán bộ thư viện trao đổi các kỹ năng đọc

Cán bộ Thư viện thuyết trình các sản phẩm của nhóm thực hiện 

Thảo luận nhóm