LỚP TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ THƯ VIỆN NĂM 2019

Thực hiện kế hoạch hoạt động năm 2019 của Thư viện Khoa học Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh về hỗ trợ nghiệp vụ cho các thư viện quận huyện, từ ngày 25 – 27/7/2019 và 01- 02/8/2019, Thư viện Thành phố đã tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ thư viện đến từ 24 quận huyện, lớp tập huấn bao gồm các nội dung như sau:

 - Xử lý tài liệu theo Bảng phân loại Dewey

- Định Tiêu đề Chủ đề.

- Biên mục vào phần mềm tập trung: Phân hệ bổ sung.

- Biên mục vào phần mềm tập trung: Phân hệ Quản lý bạn đọc; Lưu thông; OPAC.

- Biên tập Website

Sau lớp tập huấn, các đơn vị sẽ tiến hành biên mục tập trung trên phần mềm Thư viện điện tử và thư viện số eMicLib.

Một số hình ảnh buổi tập huấn

Sự kiện sắp diễn ra

No upcoming event for this category