BUỔI NÓI CHUYỆN CHUYÊN ĐỀ: “NHỮNG CHÍNH SÁCH MỚI CÓ HIỆU LỰC TỪ NGÀY 01/01/2019”

Nhằm tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho bạn đọc, và cán bộ nhân viên, thư viện Khoa học Tổng hợp TP.HCM tổ chức buổi nói chuyện chuyên đề: “Những chính sách mới có hiệu lực từ ngày 01/01/2019”.

Đến tham dự buổi nói chuyện có luật sư Phạm Thị Bạch Huệ, thuộc đoàn luật sư Thành Phố Hồ Chí Minh, nguyên phó tòa hình sự tòa án nhân dân Thành Phố Hồ Chí Minh - diễn giả của chương trình, cùng đại diện nhân viên các phòng ban và bạn đọc đến từ các trường Đại học trên địa bàn Thành Phố Hồ Chí Minh.

Trong buổi nói chuyện luật sư đã trình bày các chính sách, các văn bản bổ sung được nhà nước ban hành có hiệu lực từ ngày 01/01/2019. Gồm 10 luật trong đó chính sách mới về luật Phòng, chống tác hại thuốc lá, luật thể thao, luật quốc phòng … đặc biệt, luật vệ sinh an toàn thực phẩm được bạn đọc quan tâm vì có liên quan trực tiếp đến cuộc sống, sinh hoạt, và đảm bảo an ninh, an toàn cho người dân.

Hiện nay, việc xây dựng và ban hành Luật Thư viện đang được tập trung tối đa nguồn nhân lực và đẩy nhanh tiến độ thực hiện. Để hiểu thêm về vấn đề này diễn giả cũng giới thiệu đến bạn đọc về dự thảo luật thư viện giúp bạn đọc có thêm thông tin về chức năng vai trò, nhiêm vụ của thư viện trong công tác văn hóa, giáo dục, đảm bảo quyền tiếp cận thông tin, tiếp cận với các giá trị văn hóa, nâng cao tri thức của người dân từng bước góp phần xây dựng xã hội học tập, phát triển con người Việt Nam toàn diện trong thời kỳ mới hoạt động thư viện cần được cụ thể hóa và quy định ổn định lâu dài trong Luật.

Các chuyên đề về luật giúp bạn đọc và cán bộ nhân viên đơn vị có thêm những thông tin cần thiết trong việc đảm bảo quyền lợi và nghĩa vụ công dân, đặc biệt là những chính sách, những văn bản vừa ban hành, góp phần trong việc phổ biến tuyên truyền thông tin pháp luật được tốt hơn.

Dưới đây là một số hình ảnh về chương trình: