TRIỂN LÃM KỶ NIỆM 44 NĂM NGÀY GIẢI PHÓNG HOÀN TOÀN MIỀN NAM, THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC

Nhằm thiết thực chào mừng “Kỷ niệm 44 năm Ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam, Thống nhất đất nước (30/04/1975 - 30/04/2019)” Thư viện Khoa học Tổng hợp TP.HCM tổ chức triển lãm sách, báo tại phòng Đọc

Triển lãm trưng bày gần 500 cuốn sách, báo về các nội dung: Sự lãnh đạo của Đảng CSVN và Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với cuộc kháng chiến chống Mỹ; Lịch sử cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước; Cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975 - Chiến dịch Hồ Chí Minh; Các đơn vị tham gia kháng chiến chống Mỹ; Các đơn vị cá nhân anh hùng; Thế giới với cuộc kháng chiến chống Mỹ; Ý nghĩa thắng lợi và bài học; Văn học, nghệ thuật về cuộc kháng chiến chống Mỹ; Xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn hiện nay.

        Triển lãm diễn ra từ ngày 27/04/2019 đến hết ngày 02/05/2019

Một số hình ảnh tại triển lãm

Toàn cảnh triển lãm

Bạn đọc tham quan và đọc sách triển lãm

Bạn đọc tham quan và đọc sách triển lãm