Những góc nhìn đời - Tôi thấy-nghe và nghĩ : tạp bút, phỏng vấn

    + Tác giả: Phan Đăng
    + Ký hiệu sách : VN 11/2019(363/1), VN 12/2019(363/2),
    + NXB:  Văn hóa - Văn nghệ T.P. Hồ Chí Minh, 2018
    + Nội dung: Tác phẩm gồm hai phần: Tôi thấy- Tôi nghĩ và Tôi nghe.
Phần 1 là những bài tạp bút thể hiện sự suy gẫm về cuộc đời qua góc nhìn của một nhà báo.
Phần 2 tập hợp những bài phỏng vấn các chuyên gia thuộc nhiều lĩnh vực: văn hóa, y tế, giáo dục …
       Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc!
 
  

Sự kiện sắp diễn ra

No upcoming event for this category