Du lịch Việt Nam

    + Ký hiệu sách : VV 4447/2018(13130), VV 4448/2018(13131),
    + Tác giả: Võ Văn Thành
    + NXB:   Nxb. Tổng hợp T.P. Hồ Chí Minh, 2018
    + Nội dung:  Việt Nam là một nước có nhiều Di sản Thế giới. Theo số liệu thống kê mới nhất đến tháng 12 năm 2016, cả nước hiện có 26 Di sản Thế giới được UNESCO công nhận thuộc các lĩnh vực như: Di sản thiên nhiên, di sản địa chất toàn cầu, di sản văn hóa vật thể, di sản văn hóa phi vật thể, di sản tư liệu và di sản hỗn hợp. Đây là nguồn tài nguyên vô cùng quý giá để phát triển du lịch Việt Nam trong thời đại toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế
        
       Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc!
  
     
 

Sự kiện sắp diễn ra

No upcoming event for this category