Chuẩn bị để thăng tiến trong sự nghiệp

    + Ký hiệu sách : VV 4425/2018(2703), VV 4426/2018(2704), VV 5484/2018(2)
    + Tác giả:  Dale Carnegie ; Hoàng Huấn dịch
    + NXB:  Lao động : Công ty TNHH MTV Sách Phương Nam, 2018
    + Nội dung:   Quyển sách thảo luận về việc chuẩn bị để có thể hội đủ những phẩm chất nhằm có thể thăng tiến trong sự nghiệp. Những bước chuẩn bị này có liên quan đến việc xây dựng tác phong chuyên nghiệp và thương hiệu cá nhân, sự nâng cao các kỹ năng về quản trị, diễn thuyết, soạn thảo văn bản. Quyển sách còn đề cập đến lộ trình thăng tiến trong sự nghiệp, bao gồm thăng tiến trong công ty, thăng tiến bằng cách thay đổi môi trường làm việc hay thay đổi nghề nghiệp
        
       Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc!
 
  
     
 

Sự kiện sắp diễn ra

No upcoming event for this category