Thành phố Hồ Chí Minh giờ khắc số 0

    Những phóng sự về kết thúc cuộc chiến tranh 30 năm
    + Ký hiệu sách : VV 5310/2018
    + Tác giả: Borries Gallasch chủ biên
    + NXB:   Hà Nội : Thời đại : Tạp chí Xưa và Nay
    + Nội dung: ...Khi chúng tôi vừa nhìn thấy chiếc xe tăng đầu tiên của Mặt trận Giải Phóng chạy trên đường phố Sài Gòn, chúng tôi không thể tin vào mắt mình. Tại một đại lộ phía sau tòa đại sứ Mỹ, cách chúng tôi 150 m, nó chạy qua trên con đường vắng tanh người. Một lá cờ Mặt trận Dân Tộc Giải Phóng khổng lồ phấp phới bay trên cột ăng-ten điện đài. Chúng tôi dừng chiếc xe jeep, lùi lại. Chiếc xe tăng lại biến mất trong tầm nhìn của chúng tôi, lặng lẽ như khi nó xuất hiện lúc nãy. Bạn đồng nghiệp của tôi cho rằng, đó có thể là chiếc xe của quân đội Sài Gòn mà treo lá cờ MTDTGP trên cần ăng-ten để đánh lạc hướng địch. Lởi giải thích nghe phi lý.và khi chiếc xe tăng MTDTGP kế tiếp xuất hiện trên đường phố thì mọi nghi ngờ đã tan biến. Đó là giờ khắc số 0.
         Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc!
 
  

Sự kiện sắp diễn ra

No upcoming event for this category