ỦY BAN VĂN HÓA, GIÁO DỤC, THANH NIÊN, THIẾU NIÊN VÀ NHI ĐỒNG CỦA QUỐC HỘI KHẢO SÁT VIỆC THI HÀNH PHÁP LỆNH THƯ VIỆN TẠI THƯ VIỆN HUYỆN NHÀ BÈ

Sáng ngày 22/8/2018, tại Trung tâm Văn hóa huyện Nhà Bè, Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội đã có buổi khảo sát về việc thi hành Pháp lệnh Thư viện tại huyện Nhà Bè.

Đoàn khảo sát do bà Hoàng Thị Hoa - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội làm trưởng đoàn đã đến làm việc, lắng nghe ý kiến phản ánh, trao đổi, thu thập các kiến nghị, đề xuất trong công tác thi hành Pháp lệnh Thư viện trên địa bàn huyện. Trong đó, đoàn đã tập trung thảo luận một số nội dung về việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước về thư viện; về tổ chức hệ thống thư viện, hiệu quả hoạt động của mỗi loại hình thư viện; tình hình cơ sở, vật chất, trang thiết bị (trụ sở, hệ thống kho, vốn tài liệu, phòng đọc, thiết bị bảo quản tài liệu); nguồn nhân lực nghiệp vụ; công tác thu thập, lưu giữ, bảo quản vốn tài liệu tại các thư viện; việc thực hiện luân chuyển, trao đổi tài liệu giữa các phòng đọc sách; tổ chức phục vụ bạn đọc; việc áp dụng các chuẩn nghiệp vụ thư viện; việc nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ; liên kết và chia sẻ nguồn lực giữa các thư viện…

Tại buổi khảo sát, thay mặt Uỷ ban Nhân dân (UBND) huyện Nhà Bè, ông Lâm Tấn Đạt - Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa huyện Nhà Bè đã báo cáo về việc thi hành Pháp lệnh Thư viện trên địa bàn. Theo đó, huyện Nhà Bè có một thư viện cấp huyện đặt tại Trung tâm Văn hóa huyện và 3 phòng đọc sách tại các Trung tâm Văn hóa - Thể thao xã Phước Lộc; Trung tâm Văn hóa - Thể thao liên xã Nhơn Đức - Phước Kiển và Trung tâm Văn hóa - Thể thao liên xã Hiệp Phước - Long Thới. Tại các xã, thị trấn cũng được trang bị tủ sách, phòng đọc sách tại 30 ấp, khu phố. Tại các trường tiểu học và trung học cơ sở công lập có 19 thư viện. Hiện nay, số lượt bạn đọc bình quân đến với Thư viện huyện đọc sách và mượn tài liệu khoảng 350 lượt/tháng với nhiều thể loại được quan tâm như: sách lịch sử, khoa học tự nhiên, văn hóa nghệ thuật, văn học, sách nông nghiệp, tâm lý học… Thay mặt đoàn khảo sát, đồng chí Hoàng Thị Hoa đã ghi nhận những kết quả thi hành Pháp lệnh Thư viện trên địa bàn huyện. Đồng thời, tiếp thu những đề xuất, kiến nghị của UBND huyện để chuẩn bị cho công tác thẩm tra Dự án Luật Thư viện sẽ được trình Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV dự kiến diễn ra vào tháng 5 năm 2019.

Kết thúc buổi làm việc, đoàn cũng đã đi khảo sát thực tế hai phòng đọc sách tại Trung tâm Văn hóa - Thể thao xã Phước Lộc và Trung tâm Văn hóa - Thể thao liên xã Hiệp Phước - Long Thới.

Nhi Nguyễn