Tuổi 20 những năm tháng quyết định cuộc đời bạn

    + Tác giả: Meg Jay ; Ngọc Bích dịch
    + Ký hiệu sách : VV 5113/2018(565/3), VV 5114/2018(565/4),
    + NXB:   Lao động - Xã hội, 2018
   + Nôi dung: Những năm tháng của tuổi 20 là một sự cải tổ vĩ đại. Đây là những năm tháng ta có thể bắt đầu cuộc đời mà ta hằng mong muốn một cách dễ dàng nhất, là giai đoạn khi các trải nghiệm ta có được sự ảnh hưởng bất cân đối nhất đến cuộc đời trưởng thành của ta sau này. Tuổi 20 – Những năm tháng quyết định cuộc đời bạn là cuốn sách vô cùng lý thú và tâm lý này sẽ giúp chúng ta hiểu được rằng tính cách của mình thay đổi trong độ tuổi 20 nhiều hơn bất kỳ giai đoạn nào khác trong cuộc đời.
 
         Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc!
 
 

Sự kiện sắp diễn ra

No upcoming event for this category