Thư viện Khoa học Tổng hợp Tp.HCM xin giới thiệu đến quý bạn đọc CSDL Ebook Thư viện mới bổ sung từ Nhà xuất bản Tổng hợp Tp.HCM

Thư viện Khoa học Tổng hợp Tp.HCM xin giới thiệu đến quý bạn đọc CSDL Ebook Thư viện mới bổ sung từ Nhà xuất bản Tổng hợp Tp.HCM với nhiều lĩnh vức như:

  • Khoa học tự nhiên
  • Khoa học xã hội
  • Văn học
  • Lịch sử…

Bạn đọc có thể vào xem theo đường dẫn này: http://www.thuvientphcm.gov.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=1229&Itemid=1100&lang=vi

Sự kiện sắp diễn ra

No upcoming event for this category