Khám phá thiết kế đô thị Hàn Quốc

 

    + Tác giả:   Kim Min Soo
    + Ký hiệu sách : VV 3102/2018(6356/1), VV 3103/2018(6356/2)
    + NXB:  VV 3111/2018(1867/2),
    + Nội dung:   Nội dung bản thảo thể hiện cái nhìn của tác giả Kim Min Su về thiết kế đô thị ở 6 thành phố lớn của Hàn Quốc trong quá trình trùng tu, xây dựng và tái thiết nhằm tạo hình ảnh quốc gia tạo động lực phát triển kinh tế thông qua cải thiện chất lượng đời sống từ không gian sinh hoạt thường ngày và cơ sở hạ tầng văn hóa đất nước như: Busan, Daegu, Daejeon, Gwangju, Ulsan, Incheon. Trên cơ sở phân tích hình ảnh, cảnh quan, cơ sở hạ tầng, kiến trúc thượng tầng trong mối liên quan đến lịch sử hình thành, bản sắc văn hóa, đặc điểm của cụm dân cư và đặc điểm kinh tế… tác giả đã chỉ ra những mặt được và chưa được đồng thời đưa ra những đề xuất giúp sửa chữa sai lầm của những thiết kế đô thị ở các thành phố này. Tác giả cực lực phê phán cách làm theo kiểu ăn xổi ở thì chạy theo trào lưu, xem trọng lợi ích thương mại mà không cân nhắc đến vấn đề văn hóa lịch sử và điều kiện sống của người dân. Bởi vì: “ Thiết kế đô thị không đơn thuần là thiết kế cảnh quan đô thị cho đẹp mắt mà là thông qua không gian đô thị để gửi đến “lời cam kết đối với cuộc sống”, tức là việc lối sống của cư dân sẽ diễn ra như thế nào” và “ Thiết kế đô thị chính là tạo nên bản sắc đô thị khi nó kết hợp hài hòa tổng thể các tổ chức văn hóa-lịch sử trên cơ sở môi trường tự nhiên sẵn có” để từ đó đáp ứng được các điều kiện về kinh tế xã hội, môi trường, hạ tầng giao thông tạo công ăn việc làm và mang lại cuộc sống bền vững cho người dân
         Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc!