Tại sao con bạn không nghe lời : 9 nguyên tắc nuôi dạy con thành công

    + Tác giả:   NJunichi Izumikawa ; người dịch Thu Hương
    + Ký hiệu sách : VV 3100/2018(6467/14), VV 3101/2018(6467/15)
    + NXB:  Phụ nữ, 2018
    + Nội dung:   Cuốn sách kì diệu giúp cho mọi đứa trẻ nghe lời!
 
Nuôi dưỡng tạo niềm tin cho trẻ, giáo dục nâng cao khả năng tự khẳng định chính mình
 
Cân bằng 3 yếu tố trí tuệ - đạo đức - thể chất
 
Thay đổi chính mình, xóa bỏ tính nóng vội thông qua các hoạt đông ngoài trời
 
Sử dụng nguyên tắc (bình tĩnh, gần gũi, nhẹ nhàng)
 
Hiệu quả tức thì, kỹ năng phá vỡ kỷ lục
 
Nếu sử dụng thử, áp lực của bố mẹ bằng 0
 
Phương pháp cho trẻ thoát khỏi các trò chơi điện tử, mạng xã hội, line trên mạng internet
 
Quyển sách này không chỉ giới thiệu cách thực hiện "9 nguyên tắc nuôi dậy con cái" mà còn là sợi dậy liên kết giữa mẹ và con
         Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc!