TỌA ĐÀM VỀ CÁC TIÊU CHÍ XÂY DỰNG THÍ ĐIỂM MÔ HÌNH PHÁT TRIỂN VĂN HÓA ĐỌC TẠI TP. HỒ CHÍ MINH

Sáng ngày 28/3/2018 tại Khách sạn Công đoàn Thanh Đa, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã tổ chức Toạ đàm “Các tiêu chí xây dựng thí điểm mô hình phát triển văn hoá đọc trong thư viện”.

Ảnh: Bà Vũ Dương Thúy Ngà, Vụ trưởng Vụ Thư viện phát biểu khai mạc Tọa đàm.

Tham dự Toạ đàm, về phía khách mời có TS Nguyễn Khắc Thuần nhà khoa học cống hiến nhiều công trình nghiên cứu có giá trị lịch sử, các giám đốc sở Văn hóa thông tin tỉnh, thành, BGH trường Đại học Bình Dương. Về phía Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch có bà Vũ Dương Thuý Ngà - Vụ trưởng Vụ Thư viện, các thư viện tỉnh, thành phố khu vực phía nam, các viện nghiên cứu, các trung tâm thông tin - thư viện các trường đại học, thư viện chuyên ngành, các cơ sở đào tạo ngành Thư viện…

Mục đích của Toạ đàm nhằm đánh giá thực trạng hoạt động của mạng lưới thư viện trong cả nước đối với việc thúc đẩy phát triển văn hoá đọc trong cộng đồng, đồng thời xác định các tiêu chí cụ thể phục vụ cho việc xây dựng thí điểm mô hình văn hoá đọc trong các thư viện để thực hiện nhiệm vụ trong Đề án phát triển văn hoá đọc trong cộng đồng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Tại buổi Toạ đàm, các đại biểu đã tập trung trao đổi một số vấn đề:

- Thực trạng tình hình phục vụ bạn đọc của thư viện và những giải pháp thực hiện các tiêu chí phát triển văn hoá đọc được đặt ra trong Quyết định số 329/QĐ-TTg ngày 15/3/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển văn hoá đọc trong cộng đồng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

- Tiêu chí và mô hình thư viện hiện đại, thân thiện góp phần phát triển văn hoá đọc.

- Tổ chức các dịch vụ trong thư viện; Công tác phối hợp hoạt động giữa hệ thống thư viện công cộng, thư viện Bộ, ngành, thư viện các trường học và thư viện của các tổ chức khác tại địa phương.

- Giải pháp trong quản lý và tổ chức hoạt động nhằm triển khai kế hoạch của địa phương, Bộ, Ngành nhằm thực hiện các chỉ tiêu phát triển văn hoá đọc.

- Kinh nghiệm và mô hình thư viện hoạt động hiệu quả phục vụ phát triển văn hoá đọc.

Tọa đàm được tổ chức tại 3 khu vực, khu vực Miền Bắc (ngày 26/1/2018), Khu vực Miền Trung (15/3/2018), Khu vực Miền nam 28/3/2018 nhằm đánh giá thực trạng hoạt động của mạng lưới thư viện trong cả nước đối với mục tiêu xây dựng, triển khai kế hoạch phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng; xác định các tiêu chí cụ thể phục vụ xây dựng thí điểm mô hình văn hóa đọc trong các thư viện ; chia sẻ các kinh nghiệm, giải pháp và mô hình phát triển văn hóa đọc hiệu quả. Các địa phương có các chỉ số về hiệu quả hoạt động, số lượng bạn đọc đến thư viện đông như TP.HCM, Cần Thơ. Nhiều thư viện đã có những bứt phá trong công tác phục vụ bạn đọc như Sơn La, Quảng Bình, Đắk Lắk, Vĩnh Long. Trong năm 2017, tổng lượng bạn đọc đến thư viện đạt 29 triệu lượt, tăng 8%; tổng lượt sách báo phục vụ của thư viện đạt 55 triệu lượt, tăng 20%; số thẻ bạn đọc đạt 480.000 thẻ, tăng 3% (so với 2016). Đây cũng là năm bứt phá trong công tác phục vụ bạn đọc của thư viện cấp huyện với 9,9 triệu lượt bạn đọc và 20 triệu lượt sách báo luân chuyển, tăng 40% (so với 2016).

Tại tọa đàm khu vực Miền Nam, các Thư viện đã trình bày nhiều tham luận như Xây dựng bộ chỉ số đánh giá hoạt động phục vụ người khuyết tật cho thư viện công cộng tại Việt Nam (Thư viện Khoa học Tổng hợp TP.HCM); Một số sản phẩm, dịch vụ Thông tin - Thư viện góp phần phát triển văn hóa đọc tại Thư viện thành phố Cần Thơ; Phát triển Văn hóa đọc tại trường Đại học Bình Dương – Giải pháp trong quản lý và tổ chức hoạt động; Các mô hình thu hút bạn đọc trong thời đại công nghệ số tại Thư viện quận 6, Tp. HCM; Kinh nghiệm xây dựng thư viện thân thiện nhằm hình thành thói quen đọc cho học sinh; Bước đầu thực hiện đề án phát triển văn hóa đọc trong hệ thống thư viện công cộng tỉnh Vĩnh Long; Một số kinh nghiệm xây dựng mô hình thư viện xã nông thôn mới nhằm phát huy hiệu quả phục vụ văn hóa đọc trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng; Văn hóa đọc và phát triển mô hình văn hóa đọc trên địa bàn huyện Côn Đảo; Thực trạng phục vụ bạn đọc của thư viện và những giải pháp thực hiện các tiêu chí phát triển văn hóa đọc trên địa bàn tỉnh Bình Phước và các bài tham luận của các thư viện công cộng chuyên ngành, đa ngành.

Việc phát triển văn hoá đọc cho học sinh, sinh viên nói riêng và người dân nói chung là một trong những hoạt động, điều kiện quan trọng cho việc tự học, học tập suốt đời của mỗi người, góp phần xây dựng một xã hội học tập- một trong những mục tiêu quan trọng của Đảng, Những kết quả đạt được đã mang lại diện mạo mới cho ngành thư viện, góp phần phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng và đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong hệ thống thư viện.

Một số hình ảnh tại Tọa đàm:

Trần Văn Hồng

                                                            Trung tâm Văn hóa Quận 6.

Hoạt động Quận Huyện