THƯ MỤC KỶ NIỆM 50 NĂM CUỘC TỔNG TIẾN CÔNG NỔI DẬY XUÂN MẬU THÂN - 1968

Thắng lợi của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968 đánh dấu sự thất bại nặng nề về chiến lược, chiến thuật của đế quốc Mỹ trên chiến trường Miền Nam. Đồng thời, qua thắng lợi này đã nói lên tinh thần yêu nước mãnh liệt của dân tộc Việt Nam mà Chính phủ Mỹ lúc bấy giờ đã không đánh giá hết sức mạnh, lòng tự tôn của mỗi người dân trong hoàn cảnh đất nước bị xâm lược, đánh chiếm. Sự thật này đã được các nhà nghiên cứu, nhà báo... trong và ngoài nước ghi lại qua những bài viết của mình trên sách, báo, tạp chí trước và sau năm 1975 có tại thư viện.

Thư mục viết về Tết Mậu Thân là tâm huyết của những người làm thư viện nhằm đưa những giá trị lịch sử của dân tộc đến với các thế hệ sau giúp họ có cái nhìn tổng quan về lịch sử của nước nhà. Trong đó có những bài viết về Chủ trương chiến lược; Diễn biến chiến sự, Phong trào cách mạng, Các sự kiện cũng như các bình luận của các chuyên gia trên thế giới khi nhìn về thắng lợi của quân và dân Việt Nam...

Giá bán: 250.000 đ/ cuốn

Chúng tôi rất mong được phục vụ quý thư viện, bạn đọc với thời gian và phương thức thanh toán nhanh nhất.

 

Mọi chi tiết xin liên hệ theo địa chỉ:

Trần Kim Cúc, Trưởng phòng Thông tin tư liệu

Điện thoại: (028) 38225055-215