Đối thoại với tuổi đôi mươi

    + Tác giả:   Vũ Đức Sao Biển -
    + Ký hiệu sách : VN 1609/2017(1582/4), VN 1610/2017(1582/5)
    + NXB:  Trẻ, 2017 -- In lần thứ 2
    + Nội dung:  "Chúng ta đang ở trong những năm đầu tiên của thế kỷ 21 và của thiên niên kỷ thứ ba; con dân của một đất nước hòa bình, hạnh phúc và đang tiến lên phồn vinh. Thế nhưng, chúng ta cũng đang phải trả giá cho sự phát triển bởi một số giá trị tinh thần truyền thống đang có chiều hướng suy bại; một số giá trị đạo đức đang xuống cấp và có nguy cơ bị khinh rẻ; một số quan niệm sống thực dụng đang phát triển có nguy cơ tha hóa phẩm giá con người. Tôi muốn được đối thoại với các em xung quanh những nội dung ấy, góp phần cùng với nhiều người khác giúp em nhìn ra và tự khẳng định mình bằng một lối sống có ý nghĩa tích cực nhất. Tất cả mọi chuyện sẽ ngừng lại ở chỗ đặt vấn đề. Còn người lý giải vấn đề, tìm ra chìa khóa mở cánh cửa cho cuộc sống chính là các em
        Tôi mong tập sách nhỏ này là người bạn đường tốt trong những người bạn đường tốt đối với các em, hỡi những người bạn tuổi đôi mươi. Thảng hoặc, có một đôi chỗ kiến thức hơi xa lạ với các em thì mong các em hiểu rằng cái văn hóa mà tôi hấp thụ được vốn như vậy, và tôi phải trả lại cho đời như vậy." - Vũ Đức Sao Biển
         Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc!