Dạy con dùng tiền

    + Tác giả:   Adam Khoo & Keon Chee ; Minh Tú dịch.Tái bản lần thứ 3
    + Ký hiệu sách : VN 1603/2017(2476/5), VN 1604/2017(2476/6),
    + NXB:  Trẻ, 2017
    + Nội dung:  Sách dành cho các bậc phụ huynh muốn hướng dẫn cho con em mình về giá trị của đồng tiền, những quan niệm về cách chi tiêu và làm ra tiền, đồng thời bảo đảm và phát huy được những giá trị gia đình, thông qua kinh nghiệm sống và những câu chuyện thực tế của tác giả
         Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc!

Sự kiện sắp diễn ra

No upcoming event for this category