Dẫn dắt : lãnh đạo chứ không quản lý

    + Tác giả:   Alex Ferguson, Michael Moritz ; Nguyễn Dương Hiếu, Nguyễn Phúc Hoàng dịch.
    + Ký hiệu sách : VV 6157/2017, VV 6158/2017,
    + NXB:  Trẻ, 2017
    + Nội dung:  Sách nói về những bài học từ cuộc đời & những năm tháng của huấn luyện viên Alex Ferguson ở Manchester United. Qua đó, ta thấy được nhờ quá trình phấn đấu không ngừng, mà con trai của một thợ đóng tàu Scotland đã trở thành vị huấn luyện viên
         Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc!