Làm giàu không đợi tuổi bí quyết đi đến thành công & những ý tưởng kinh doanh thời hiện đại

    + Tác giả:  Nguyễn Phương tuyển chọn và hệ thống 
    + Ký hiệu sách : VV 4359/2017(2476/1),
    +NXB: Thế giới, 2017
    + Nội dung:  Làm giàu không đợi tuổi giúp con trẻ có đầy đủ hành trang để tạo lập lên một cuộc sống an định vững vàng cả về vật chất lẫn tinh thần trong tương lai, và việc trau dồi rèn luyện thói quen tư duy là giàu ngay từ thuở nhỏ là một trong những hành trang vô cùng quan trọng trên chặng đường đó
 Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc!