Hội nghị - Hội thảo “Tổng kết công tác ứng dụng Khung phân loại thập phân Dewey, Ấn bản 23 tiếng Việt trong các thư viện Việt Nam (2014 - 2019)"

Hội nghị - Hội thảo “Tổng kết công tác ứng dụng Khung phân loại thập phân Dewey, Ấn bản 23 tiếng Việt trong các thư viện Việt Nam (2014 - 2019)” tại Thành phố Đà Nẵng từ ngày 01-02/11/2019.

Một số hình ảnh tại buổi Hội nghị - Hội thảo :

Thư viện KHTH TPHCM phát biểu tham luận

Thư viện KHTH TPHCM phát biểu tham luận

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI
 Anh  Chị

Hotline hỗ trợ
0909.895.806